Magnetoterapie


Pulzní magnetoterapie - jedna z nejbezpečnějších a nejúčinnějších léčebných metod 21. století.

Magnetoterapie je přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda léčby. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk.

Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat této metody k léčení následků chorob i k jejich prevenci. Pulsní magnetické signály kladně působí na znovuvytvoření narušeného elektromagnetic­kého pole, čímž se vzbuzuje přirozená regenerace poškozené části buněk.

Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulsující magnetické pole nízké frekvence.

Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat pulsního nízkofrekvenčního magnetického pole v medicíně, lázeňské léčbě i při domácí rehabilitaci. Pulsní nízkofrekvenční magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální reakce v buňkách, mezi buňkami a rovněž zlepšuje průchodnost buněčných membrán.Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny.

Nejdůležitější účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie

 • urychlení regenerace buněk
 • detoxikace organismu
 • účelně regeneruje svalové tkáně
 • stabilizace krevního tlaku
 • posiluje a stabilizuje kostní tkáň
 • zmírnění bolesti
 • rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti
 • harmonizuje vegetativní nervový systém
 • protizánětlivý, antirevmatický a protiotokový účinek
 • myorelaxace (uvolnění svalového ztuhnutí)
 • posílení kostí, vazivové a chrupavčité tkáně
 • snížení spotřeby léků

Kontraindikace - kdy nesmí být magnetoterapie používána!

 • V těhotenství. Přesto, že nejsou známy zprávy o negativním působení magnetických polí, je nutná předběžná opatrnost.
 • Při používání citlivých lékařských elektronických zařízení jako jsou kardiostimulátor, podpůrné sluchové zařízení, apod.
 • Při krvácení jakéhokoli původu.
 • Při akutní tuberkulóze.
 • U osob s diagnózou tumoru a po operaci zhoubného nádoru nebo léčbě chemoterapií (dle zvážení lékaře).
 • U žádné infekční či mykotické (plísňové) choroby.
 • Při záchvatovitých neurologických onemocněních jako je epilepsie, apod.
 • U bolestí neznámého původu v krajině břišní.
 • Při hematologických onemocněních (onemocnění krve).
 • Při extrémně nízkém krevním tlaku (hypotenzi).
 • Dva dny před a dva dny po menstruaci (individuální). Aplikujeme-li však magnetoterapii mimo zmíněné období, jsou bolesti během menstruace mírnější. V době menstruace samozřejmě je možno aplikovat mimo bederní oblast.
 • Nedoporučuje se kombinace s léčbou steroidy a elektroléčbou. Naopak, kombinace se světloléčbou je indikována a ideální je v kombinaci s laserem.

Velice důležité je, aby v průběhu léčby pulsním magnetickým polem nebyla prováděna žádná rentgenová vyšetření nebo léčba ozařováním (mimo laserovou terapii). Tyto vyšetřovací metody negativně působí na dosažené výsledky terapie. Regenerační procesy, které byly nastartovány, tím bývají přerušeny. Po delším ozařování rentgenovými nebo jinými paprsky je magnetoterapie méně účinná. Může však být velice úspěšně nasazena v rámci doléčení.